F&F HAIR STYLES

F&F HAIR STYLES

髮型師的任務不是把你變成什麼樣子,而是讓你變成更好的你

Fat Chou

2006年入行 
「不僅是髮型師,我是你頭髮最親密的朋友。」

  擅長男士髮型的架構,
  主張頭型髮流的客製,
  細膩與專業並進的解說和技術,
  真誠坦率的直言、執著、堅持。

Fat Chou

MEN'S HAIR DESIGNER